JUTEX - Contract referencie Štátne inštitúcie a banky

Vybrané referencie pre štátne inštitúcie a banky do roku 2018.

Názov klienta Rozloha Sortiment
SNR - Budova parlamentu 5.000 m2 koberce
Bratislavský Hrad - rekonštrukcia 4.500 m2 linoleum, koberce
REDUTA – rekonštr. budovy SF 2.500 m2 koberec
SAV – Pavilón lekárskych vied 14.000 m2 PVC, koberec
Novostavba SND , Bratislava 2.500 m2 drev.podlahy
Ministerstvo financií SR 4.000 m2 koberec
Ministerstvo obrany SR 3.500 m2 m2 koberec
Ministerstvo spravodlivosti SR 1.500 m2 koberec
Ministerstvo zdravotníctva SR 3.500 m2 koberec
Ministerstvo školstva SR 3.000 m2 koberec
Daňové riad.SR /Daňové úrady – pobočky SR/ 10.000 m2 koberec
Sociálna poisťovňa - ústredie 3.000 m2 koberec
VŠB Ostrava, Fakulta Informatiky 15.000 m2 linoleum, koberce
Univerzitný Kampus, Masarykova Universita Brno 5.000 m2 PVC
VŠD Žilina, Internáty 6.500 m2 PVC
Poštová banka – centrála 6.000 m2 koberec
Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s. 6.500 m2 koberec
VÚB banka 7.000 m2 koberec
Komerční banka – centrála 2.500 m2 koberec
Rooseveltova nemocnica Banská Bystrica 3.500 m2 PVC