JUTEX - Contract referencie Štátne inštitúcie a banky

Vybrané referencie pre štátne inštitúcie a banky do roku 2012.

Názov klienta Rozloha Sortiment
Bratislavský Hrad - rekonštrukcia 4.500 m2 linoleum, koberce
REDUTA – rekonštr. budovy SF 2.500 m2 koberec
Novostavba SND , Bratislava 2.500 m2 drev.podlahy
Daňové riad.SR /rámcová zmluva na 5 rokov/ 10.000 m2 koberec
Sociálna poisťovňa - ústredie 3.000 m2 koberec
Správa katastra SR 3.500 m2 parkety
Policajné riaditeľstvo SR 3.500 m2 koberec
Ministerstvo spravodlivosti SR 1.500 m2 koberec
Ministerstvo zdravotníctva SR 3.500 m2 koberec
Ministerstvo školstva SR 3.000 m2 koberec
VŠB Ostrava, Fakulta Informatiky 15.000 m2 linoleum, koberce
Univerzitný Kampus, Masarykova Universita Brno 5.000 m2 PVC
VŠD Žilina, Internáty 6.500 m2 PVC
Poštová banka – centrála 6.000 m2 koberec
Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s. 6.500 m2 koberec
VÚB banka 3.000 m2 koberce
Komerční banka – centrála 2.500 m2 koberce