JUTEX - Contract referencie Bytová výstavba

Vybrané referencie pre bytovú výstavbu do roku 2018.

Názov klienta Rozloha Sortiment
PANORAMA CITY /J&T Real Estate/ 40.000 m2 dýhované drev. parkety
ZUCKERMANDEL /J&T Real Estate/ 10.500 m2 drevené parkety
FUXOVA /J&T Real Estate/ 11.500 m2 laminátové parkety + dvere
KARLOVESKÉ RAMENO /J&T Real Estate/ 4.000 m2 drevené parkety
PETRŽALKA CITY /J&T – Forespo/ 7.500 m2 laminátové parkety + dvere
NOVÝ STEIN /YIT Slovakia/ 12.000 m2 laminátové parkety + dvere
MALÉ KRASŇANY I – V /Lucron Development/ 20.000 m2 laminátové parkety + dvere
URBAN RESIDENCE A-B /Lucron Development/ 14.000 m2 laminátové parkety + dvere
NUPPU - BERGAMON /YIT Slovakia/ 5.800 m2 laminátové parkety + dvere
DUBRAVY - /Corwin Capital/ 13.000 m2 laminátové parkety + dvere
TAMMI I- V /YIT Slovakia/ 12.000 m2 laminátové parkety + dvere
VILINKY /YIT Slovakia/ 6.000 m2 laminátové parkety + dvere
BRIŽITE /YIT Slovakia/ 4.000 m2 laminátové parkety + dvere
KIVIKKO /YIT Slovakia/ 2.000 m2 laminátové parkety + dvere
MINERGO Koliba /ICT Istroconti/ 5.000 m2 drevené parkety
PERLA RUŽINOVA I – II /Eiffage Constr./ 14.000 m2 laminátové parkety + dvere
VODOTIKA I – V /Vodotika/ 17.000 m2 laminátové parkety + dvere
ARBORIA Trnava /Lucron Developloment/ 10.000 m2 laminátové parkety + dvere
SLNEČNICE /Cresco/ 15.000 m2 laminátové parkety + dvere
VILLA RUSTICA /Vavrica architekti/ 5.500 m2 drevené parkety
SKYBOX Pajštúnska /Real Corp Development/ 7.000 m2 laminátové parkety + dvere